Print pagina

Nieuws


Brouwers Groenprojecten koploper in socialer ondernemen

Wethouder Jeanne Moon van de gemeente Maasdonk overhandigt het PSO-certificaat trede 3 aan Hans Brouwers

Bij Brouwers Groenprojecten staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. Haar jarenlange sociale bijdrage aan de maatschappij is op vrijdag 14 maart bekroond met het hoogst haalbare PSO-certificaat. Deze erkenning wordt uitgereikt aan organisaties die zich bijzonder inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Brouwers zorgt voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding en aandacht voor het functioneren en de ontwikkeling van deze groep.

Wethouder Jeanne Moon van de gemeente Maasdonk overhandigde de hoogste certificering volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) aan Hans Brouwers, eigenaar van Brouwers Groenprojecten. Brouwers licht toe: “Door duurzame werkgelegenheid te bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en zo het beste uit zichzelf halen.” De sociaal ondernemer zorgt voor een optimale integratie tussen reguliere medewerkers en medewerkers die gedetacheerd zijn via een SW-bedrijf.

Brouwers Groenprojecten

Brouwers Groenprojecten, gevestigd in Vinkel, werkt voornamelijk voor overheidsbedrijven en bedrijfsleven. Het groenbedrijf zorgt onder andere voor onderhoud van openbare ruimten, speelterreinen en bedrijventerreinen, maar ook voor aanleg en onderhoud van tuinen voor particulieren. Uitvoerend werk wordt opgepakt door hoveniers in vast dienstverband samen met leerlingen óf medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld langdurige werkloosheid of een lichamelijke beperking.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO is een landelijk certificatiesysteem ontwikkeld door TNO in samenwerking met verschillende marktpartijen. Dit onafhankelijke meetinstrument maakt zichtbaar wat de bijdrage van een bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie en kan door gemeenten en andere opdrachtgevers worden ingezet bij Social Return. De prestatieladder kent naast een aspirant status drie niveaus. Brouwers Groenprojecten is ingedeeld in trede 3, het hoogste niveau, dat erkenning geeft aan die bedrijven die behoren tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Sociaal Ondernemen of Social Return? Neem gerust contact met ons op.


Brouwers Groenprojecten
Kaathoven 19 (Cunerakapel)
5383 KV Vinkel
T (073) 50 37 336
F (073) 50 37 337
E info@groenprojecten.nl