BG Kwaliteit & DeelnemingenBrouwers Groenprojecten beschikt over de volgende certificaten:

Certificaat ISO 9001
ISO staat voor International Standardisation Organisation. ISO is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten. Het Nederlandse ISO-lid is het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). De eisen in ISO 9001 zijn er met name op gericht dat een organisatie:
- producten en/of diensten levert die voldoen aan de eisen van de klant;
- producten en/of diensten levert die voldoen aan wet- en regelgeving;
- zich inspant om de klanttevredenheid te verhogen.
Brouwers Groenprojecten is ISO 9001-gecertificeerd en onderschrijft daarmee bovenstaande punten. Kijk voor meer informatie op de website van SKW Certificatie .

VGM-beheerssysteemcertificaat VCA** 
                                   VCA staat voor VGM Checklist Aannemers.               VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Met VCA wordt een veilige en gezonde werkplek bevorderd en het
milieu gespaard. Brouwers Groenprojecten bewijst met dit certificaat  dat het voldoet aan de belangrijkste regelingen uit de Arbowet. Kijk voor meer informatie op de website van SKW-Certificatie.

Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor vakmanschap en professionaliteit. Het is een aanvulling op ISO/VCA en specifiek gericht op de groene sector. Brouwers Groenprojecten is gecertificeerd voor het onderdeel groenvoorziening. De eisen zijn afgestemd op groenvoorzieners die in de zakelijke markt actief zijn voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. Met het certificaat doet de groenvoorziener een kwaliteitsbelofte aan zijn opdrachtgevers, met als doel tevredenheid. Kijk voor meer informatie op de website van Groenkeur.
                             

KOMO BRL 9921 
De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwaliteit in de bouwwereld. Het verzekert van een bouwproduct of -proces dat voldoet aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen.
Brouwers Groenprojecten is gecertificeerd voor het onderdeel plaatsing, controle en onderhoud van speeltoestellen en het aanbrengen van valdempende ondergronden. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Keuringsbureau Hout SKH

 

Brouwers Groenprojecten staat geregistreerd als erkend leerbedrijf bij Aequor     
              

Erkend Leerbedrijf
Aequor verklaart dat Brouwers Groenprojecten te Vinkel voldoet aan de criteria gesteld in het Erkenningsreglement voor Leerbedrijven in de domeinen voedsel en leefomgeving en geschikt is voor het verzorgen van het praktijkleren in de middelbare beroepsopleidingen voor de (deel)kwalificaties die zijn overeengekomen zoals 
                                              bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs
                                              artikel 7.2.10. Kijk voor meer informatie op de
                                              website van Aequor.


 
 
Brouwers Groenprojecten | Kaathoven 19 (Cunerakapel) | 5383 KV VINKEL | T. (073) 50 37 336 | F. (073) 50 37 337 | E. brouwers@groenprojecten.nl

© Brouwers Groenprojecten 2019 - Sitemap - webworks: DigiFactory Webworks